การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 (ครึ่งปีแรก)

    องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564  (ครึ่งปีแรก) องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ