รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 14:27

     องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำ  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6  เดือน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ