Poll

ประชาชนชาวตำบลขามป้อม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เฟชบุค

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงานผล

การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

      องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นำโดย ร.ต.อ.บุญส่ง เลือกนารี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะ  ได้นำทีมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2565  โดย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

[ 07-02-2565 ] Hits:158

โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน  ประจำปี  2564  

[ 09-09-2564 ] Hits:242

กิจกรรมเคารพธงชาติและปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดยนายกองค์การบริหารส่วตำบลพร้อมคณะ  ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี  ประจำปี  2564    

[ 02-08-2564 ] Hits:440

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ