แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

          องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ