แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

         องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำ แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564-2566  ปรับปรุงครั้งที่  2  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ