โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564

วันอังคาร, 20 เมษายน 2564 11:17

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ประจำปี 2564

 

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ