×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/khampomsam/domains/khampomsamrong.go.th/public_html/2020/Khampom/Gallery/Covid-19
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/khampomsam/domains/khampomsamrong.go.th/public_html/2020/Khampom/Gallery/t11
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/khampomsam/domains/khampomsamrong.go.th/public_html/2020/Khampom/Gallery/pacum63
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Khampom/Gallery/Covid-19
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Khampom/Gallery/t11
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Khampom/Gallery/pacum63

ข่าวกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี แจกหน้ากากอนามัยตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 หรื่อโรคโควิท - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19){gallery}Covid-19{/gallery}

     องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี คุณธรรมจริยธรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี แจกหน้ากากอนามัย เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน{gallery}t11{/gallery}

     องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ประจำเดือน  มีนาคม  2563  เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน{gallery}pacum63{/gallery}

     เมื่อวันที่ 13  เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมภาร มาพงษ์ นายกฯ นายเรวัติ จารุกขมูล ปลัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักานส่วนตำบล จัดกิจกรรม โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ณ หมู่บ้านศรีวิลัย  เทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 13  เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมภาร มาพงษ์ นายกฯ นายเรวัติ จารุกขมูล ปลัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักานส่วนตำบล จัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมภาร มาพงษ์ นายกฯ นายเรวัติ จารุกขมูล ปลัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักานส่วนตำบล จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบััติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตว์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ประจำปี 2562

 

     เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นำโดย นายสมภาร มาพงษ์ นายกฯ นายเรวัติ จารุกขมูล ปลัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักานส่วนตำบล เดินทางไป ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมภาร มาพงษ์ นายกฯ นายเรวัติ จารุกขมูล ปลัดฯ พนักานส่วนตำบล จัดกิจกรรม เดินรณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เพื่อเชิญชวนพี่อน้องชาวตำบลขามป้อม ร่วมด้วยช่อยกันไม่ทิ่งขยะ ช่วยกันนำขยะไปทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้ ช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง

     เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมภาร มาพงษ์ นายกฯ นายเรวัติ จารุกขมูล ปลัดฯ พนักานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

     เมื่อวันที่ 5-13 มี.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นำโดย จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันออกพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและให้บริการประชาชน ตาม โครงการ อบต.บอน บริการประชาชนด้วยใจ “เชื่อมสายใยกับชุมชนเชิงบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ