หัวหน้าส่วนราชการ

นายเรวัติ จารุกขมูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางเกษราภรณ์ บำรุงแสง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวฉวีวรรณ ศรีสำอางค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธราธาร ทาระศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นนางธนยพร ประสพสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

26°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 55%

Wind: 33.80 km/h

  • 03 Jan 2019

    Mostly Cloudy 28°C 18°C

  • 04 Jan 2019

    Cloudy 30°C 18°C

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ