กองช่าง

นายธราธาร ทาระศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายคงกระพัน พุทธเคน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางอณุษา พุฒพิมพ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ