กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางธนยพร ประสพสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวมัณทนา โมริดา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวบุษกร เกตศักดิ์

ครู คศ.1

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุพรรณนี จันเลื่อน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอนัญญา บุญขจร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรำไพ บุสภาค

ผู้ดูแลเด็ก

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ