กองคลัง

นางสาวฉวีวรรณ ศรีสำอางค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวฉวีวรรณ ศรีสำอางค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาวนภาพร แสงทิพย์เรืองชัย

เจ้าพนังานพัสดุปฏิบัติงาน

นายปรัชญา มั่นกาล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางภัทราวดี วรรณพงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปนิดา ปาคำทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

26°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 55%

Wind: 33.80 km/h

  • 03 Jan 2019

    Mostly Cloudy 28°C 18°C

  • 04 Jan 2019

    Cloudy 30°C 18°C

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ