สำนักงานปลัด

นางเกษราภรณ์ บำรุงแสง

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวดวงสมร ทองไสล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุทธิรัก ยาตะลี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจรณินทร์ จารุกขมูล

นิติกรชำนาญการ

นางนิตยาภรณ์ กัญยาพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเรืองชัย ยาตะลี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสายพิณ ศรีภา

ผู้ช่วยเจ้าพ นักงานธุรการ

นายเพ็ญเพชร กุคำพุทธ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

26°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 55%

Wind: 33.80 km/h

  • 03 Jan 2019

    Mostly Cloudy 28°C 18°C

  • 04 Jan 2019

    Cloudy 30°C 18°C

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ