ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 223,769 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 เป็นเงิน 223,769 บาท

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ