ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 277,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เม.ย. 2561 เป็นเงิน 266,000 บาท

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ