ราคากลางโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน จำนวน 3 เครื่อง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน จำนวน 3 เครื่อง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู และพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 ตัว พร้อมติดตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 149,400 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 149,400 บาท

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ