รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  ตุลาคม  2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ