ประกาศต่างๆ เกี่ยวยกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศต่างๆ เกี่ยวยกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปี  2562 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ