สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

     องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี  2563   องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ