ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยผับแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านโนนแคน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยผับแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านโนนแคน  หมู่ที่  ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ